Bureau Vliegwiel

Bureau Vliegwiel is een samenwerkingsverband van twee bureaus. Wij zien onze begeleiding als een mogelijkheid om met kleine stappen een beweging op gang te brengen bij leerproblemen.

Zoals in de techniek een vliegwiel een groter geheel in beweging kan brengen, zo is remedial teaching een middel om verandering in leren en leven op gang te brengen.

Visie

We sluiten aan bij de vragen die de leerling meebrengt om een zo op maat mogelijk traject te verzorgen, waarbij toenemende zelfsturing een belangrijk doel is. Ook wordt geleerd de eigen leerstijl bewuster te gebruiken. In ons begeleidingstraject zijn de sterke kanten van de leerling het uitgangspunt.

Begeleiding

Algemene vaardigheden t.b.v. taal en rekenen:

Spellingvaardigheid vergroten

Leren formuleren zowel schriftelijk als mondeling bijvoorbeeld verslagen

Basisvaardigheid rekenen vergroten

Rekenstrategieën aanleren en oefenen

Leesstrategieën leren toepassen

 

Sociaal-emotionele problemen, die gerelateerd zijn aan het leerprobleem:

Onzekerheid c.q. faalangst t.a.v. eigen prestaties of presentaties

Concentratieproblemen

Problemen met werkhouding, taakgerichtheid

of werkaanpak

Zelfvertrouwen vergroten

Inzicht en waardering krijgen voor de eigen        leerstijl

 

Studie aanpak:

Leerstrategieën aanleren en toepassen

bijv. lessen, toetsen, spreekbeurten         voorbereiden, agenda gebruik, planningen            maken, jezelf overhoren en leren mindmappen.

 

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

Dyslexieondersteuning kan bestaan uit:

Aandacht voor het leren omgaan met dyslexie

Adviseren m.b.t. en leren omgaan met    (compenserende) hulpmiddelen

Extra begeleiding t.b.v. vreemde talen, lezen, spellen en woordenschat

Specifieke leermethoden aanbieden en toepassen

 

Rekenproblemen en dyscalculie:

Voeren van een diagnostisch gesprek om problemen zo helder mogelijk te krijgen

Rekenleerlijn uitzetten, steeds in         samenwerking met leerling, ouders en school

Specifieke oefenstrategieën aanbieden

en oefenen

Ondersteuning bij gebruik van een                dyscalculieverklaring t.b.v. leerling, ouders

en school

 

-

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Tarieven

Intake gesprek                      

 

Remedial teaching / huiswerkbegeleiding

Particulier

Bedrijven en instellingen             

 

Huiswerkbegeleiding kan ook plaats vinden met

2 of 3 leerlingen tegelijk.

De uurprijs wordt aangepast aan het aantal leerlingen.

 

€ 30,-

 

 

€ 45,-

€ 55,-

Diagnostisch taal- of rekenonderzoek:

Intake, verslaglegging en nagesprek            

Adviesgesprek

t.a.v. schoolkeuze of leerproblematiek         

Begeleidingsgesprek ouders en/of school     

 

Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, tenzij er sprake is van overmacht. Bij niet tijdig afzeggen of niet nakomen van de afspraak wordt de sessie berekend op basis van de uurprijs.

 

€ 300,-

 

€ 50,-

€ 30,-

Personalia

Janneke Beuving

Radstakeweg 33

7412 XR Deventer

Tel. 0570-614497 of 06-49119060

E-mail: jannekebeuving@bureauvliegwiel.nl

 

Opleiding en ervaring op het gebied van dyslexie, dyscalculie en studievaardigheden.

Ervaren in adviesgesprekken m.b.t.

schoolkeuz en leerproblematiek.

 

Ervaring en kennis van leerproblematiek in relatie tot autistisch spectrum stoornissen.

Biografisch ouderschapscoach (coach bij opvoedingsvragen van ouders). Kids’ Skill Trainer.

Willemien Dijkerman

Rosa Manusstraat 19

7421 LC Deventer (Colmschate)

Tel. 0570-655530 of 06-13890859

E-mail : w.dijkerman@bureauvliegwiel.nl

 

Opgeleid als remedial teacher voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ervaring met dyslexie, dyscalculie en studievaardigheden. Ervaren in begeleidingsgesprekken m.b.t. leren en leerproblematiek en advisering wb ICT hulpmiddelen.

Kennis van specifieke leerproblematiek en ervaring wb het autistisch spectrum stoornissen en adhd.

Sinds 2011 opgeleid en werkzaam als dyslexiebehandelaar.

 

Bureau Vliegwiel

2011. Alle rechten voorbehouden.

Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding